Academus - Policealne Studium Zawodowe

Łódź, Żeligowskiego 7/9 (wejście od ul. 1-go Maja)

Policealne Studium Zawodowe ACADEMUS zaprasza. TECHNIK INFORMATYK

Wpisowe 200 zł, czesne 180 zł! Posiadamy uprawnienia szkoły publicznej. Rok założenia - 1998. specjalizacje: grafika komputerowa ekspoatacja sprzętu komputerowego *bazy danych

Kształcenie odbywa się w cyklu 2-letnim w systemie dziennym, wieczorowym i zaocznym. Po ukończeniu uzyskuje się tytuł i dyplom technika. Należy złożyć: podanie, świadectwo szkoły średniej, 4 zdjęcia, zaświadczenia lekarskie, wpłata wpisowego.