Agencja Ochrony "RONIN" Adam Klimek

Lubliniec, sobieskiego 9

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lublińcu jest organem administracji niezespolonej, który zajmuje się nadzorem zdrowia publicznego.

Jego główne zadania to:

  • zwalczanie chorób odzwierzęcych

  • kontrola weterynaryjna zwierząt i produktów przeznaczonych na handel

  • przeprowadzanie weterynaryjnej kontroli granicznej

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lublińcu zajmuje się także ochroną przyrody poprzez nadzór nad utrzymywaniem zwierząt dzikich i obrotu nimi.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Inspektoratu.