BHP-KADRY-PRAWO PRACY

Lublin, Chemiczna 8G

DZIAŁAMY NA TERENIE CAŁEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO!

Przeprowadzamy szkolenia:

wstępne ogólne dla pracowników,

okresowe dla pracowników na stanowiskach: robotniczych, administracyjno-biurowych,

okresowe dla pracodawców oraz innych osób kierujących pracownikami.

Po ukończeniu szkolenia każda osoba otrzymuje stosowane Zaświadczenie.

Firma organizuje również:

SZKOLENIE dla pracodawców i pracowników W ZAKRESIE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST!

Ponadto Firma oferuje:

analizę i udokumentowanie ryzyka zawodowego na stanowisku pracy,

sporządzanie dokumentacji powypadkowej ( w tym wypadki: ciężkie, zbiorowe, śmiertelne),

sporządzanie regulaminu przydziału odzieży roboczej i kart jej wydawania,

sporządzanie instrukcji BHP na stanowisku pracy.

zdjęcia