BHP Lexis Centrum Doradztwa i Usług BHP

Szczecin, Uczniowska 4D/30

Świadczymy kompleksowe usługi z zakresu BHP - bezpieczeństwa i higieny pracy oraz PPOŻ. - ochrony przeciwpożarowej dla wszystkich podmiotów gospodarczych. Jesteśmy firmą z wieloletnią tradycją, stale rozwijającą się i wzmacniającą swoją pozycję na rynku usług ppoż i bhp Szczecin oraz całego Pomorza Zachodniego. Naszymi klientami są zarówno małe, średnie i duże firmy oraz podmioty usługowe, a także placówki samorządowe i oświatowe. Dysponujemy wysoko wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą specjalistów w zakresie bhp i ppoż. Naszym priorytetem jest stały kontakt z klientem i doradztwo w szerokim tego słowa znaczeniu.