Bianco Rosso S.C.

Mońki, al. Niepodległości 2 a/1