Bydgoski zakład doskonalenia zawodowego stowarzyszenie oświatowo-techniczne

Bydgoszcz, Fordońska 120
Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego jest największym ośrodkiem szkoleniowym w regionie kujawsko-pomorskim. Co roku w 10 naszych placówkach blisko 16 tys. osób zdobywa nowy zawód lub doskonali swoje kwalifikacje zawodowe.Naszą misją jest kształcenie zawodowe osób dorosłych, zarówno pracujących jak i bezrobotnych oraz młodzieży w specjalnościach najbardziej pożądanych na regionalnym rynku pracy.Od września 2012 r. w województwie kujawsko-pomorskim, pomorskim i mazowieckim prowadzimy dla młodzieży dzienne „Mundurowe” Szkoły Techniczne o profilu wojskowym, policyjnym i strażackim.Kształcimy również kadrę nauczycielską indywidualnie na kursach kwalifikacyjnych i doskonalących oraz grupowo w zakresie szkolenia Rad Pedagogicznych.Podstawą misji Zakładu jest otwartość na zmieniające się potrzeby społeczne i troska o wysoką jakość świadczonych usług. Jako pierwsza instytucja edukacyjna w regionie uzyskaliśmy Certyfikat Zarządzania Jakością ISO 9001 w zakresie kształcenia i doskonalenia zawo

zdjęcia

  • Bydgoski zakład doskonalenia zawodowego stowarzyszenie oświatowo-techniczne, Bydgoszcz
  • Bydgoski zakład doskonalenia zawodowego stowarzyszenie oświatowo-techniczne, Bydgoszcz
  • Bydgoski zakład doskonalenia zawodowego stowarzyszenie oświatowo-techniczne, Bydgoszcz
  • Bydgoski zakład doskonalenia zawodowego stowarzyszenie oświatowo-techniczne, Bydgoszcz
  • Bydgoski zakład doskonalenia zawodowego stowarzyszenie oświatowo-techniczne, Bydgoszcz

podobne firmy