CENTRUM KOMPRESJOTERAPII THUASNE

Warszawa, Bitwy Warszawskiej 1920 r. Nr 18