Centrum Terapeutyczne "MAM" s.c.

Kielce, Świętego Leonarda 16/11

Poradnie dla dorosłych oraz dla dzieci:
Biofeedback, Tomatis, logopedia, neurologopedia, Socjoterapia, Psychoterapia, Terapia ręki, Wczesnoszkolne Wspomaganie Rozwoju, Treningu Umiejętności Społecznych i wiele innych.

www.centrumterapeutycznemam.pl

zdjęcia