DOBARO Patryk Bukowski

Gdańsk, Lęborska 3B

Zakres usług:

Doradztwo i obsługa podmiotów administracji publicznej (w tym jednostek od nich zależnych i im podporządkowanych), organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorstw w zakresie: 1) pozyskiwania środków na funkcjonowanie i rozwój ze źródeł państwowych oraz unijnych, 2) rozliczania realizowanych projektów, 3) relacji wewnętrznych oraz z otoczeniem.

Prowadzenie badań naukowych oraz badań rynku i opinii publicznej wraz z opracowaniem uzyskanych wyników.

Opracowywanie wyników badań pozyskanych przez inne podmioty.

Wyszukiwanie informacji wykonywane na zlecenie wraz z ich opracowaniem.

Wydawanie publikacji związanych z profilem działalności, własnych oraz na zlecenie.

Korekta językowa, wizualna oraz skład zleconych materiałów zewnętrznych.

Produkcja oryginalnych nagrań audio i video związanych z profilem działalności, własnych oraz na zlecenie.

Planowanie oraz prowadzenie kursów i szkoleń związanych z profilem działalności, stacjonarnych oraz online.

podobne firmy

  • Logo firmy Opening Doors to Poland
    Gdańsk, Sucha 33