ELKOM-BUD

Gdynia, Hryniewickiego 10

Czyszczenie fasad i elewacji budynków
Mycie fasad metodą niskociśnieniową
Czyszczenie separatorów ropopochodnych i tłuszczy
Pogotowie kanalizacyjne
Udrażnianie kanalizacji
Eksploatacja przepompowni i zestawów hydroforowych
Inspekcja TV kanalizacji

zdjęcia

ELKOM-BUD, Gdynia