Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”

Kraków, ul. Balicka 12A/5B
Fundacja „Mimo Wszystko” została powołana, aby ratować grupę dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkańców schroniska w podkrakowskich Radwanowicach, którzy na mocy nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z 20 grudnia 2002 roku, utracili prawo do korzystania z tamtejszych Warsztatów Terapii Zajęciowej finansowanych z budżetu państwa. Logo „Mimo Wszystko” – w kolorze zielonym, który symbolizuje nadzieję – opracowała Małgorzata Serafin, wówczas świeżo upieczona absolwentka Wydziału Grafiki krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Nazwę aktorka zaczerpnęła z tekstu „Mimo Wszystko”, który wyryto na jednym z przytułków prowadzonych przez Matkę Teresę w Kalkucie. Słowa o tym, że – pomimo rozmaitych ludzkich opinii, oskarżeń, egoizmu czy podejrzliwości – należy pomagać, budować, kochać i nigdy nie poddawać się w czynieniu dobra, otrzymała pewnego deszczowego dni

zdjęcia

  • Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, Kraków
  • Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, Kraków

podobne firmy