Gimnazjum nr 25 dla Dzieci Niedosłyszących w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6

Gdynia, Hallera 9