Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowcu

Żarnowiec, Rynek 11
Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowcu została założona w 1947 roku. Funkcję Dyrektora Biblioteki pełni Helena Nowak. W placówkach GBP w Żarnowcu, Filia w Łanach Wielkich, Punkt w Otoli mamy księgozbiór aktualny, zapewniamy uczniom pełny zestaw lektur. Mamy książki dla młodzieży studiującej. Czytelnicy z każdej grupy społecznej znajdą u nas książki, które potrzebują albo, które chcieliby przeczytać. W czytelni oprócz księgozbioru podręcznego i czasopism mamy również 3 stanowiska komputerowe, które otrzymaliśmy w ramach Programu Ministerstwa Nauki i Informatyzacji „Ikonka”. W Bibliotece ma swoje lokum Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Żarnowieckiej. Biblioteka prowadzi sprzedaż książek /mamy porozumienie z wydawnictwem Publicat/, a także sprzedaż wydawnictw promujących naszą gminę. Biblioteka od lat organizuje: majowe spotkania z książką /młodzież zapraszana jest na lekcję posługiwania się katalogiem/, we wrześniu – spotkania zapoznawcze z Biblioteką, w listopadzie - pasowa

zdjęcia