Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Tuchomie, ul. Jana III Sobieskiego 16

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tuchomiu
Siedziba: ul. Jana III Sobieskiego 16, pok. 13
(w godz. 7.30--15.30)
tel. 59 821 50 53
Pełnomocnik - Joanna Kułakowska

Przyjmujemy zgłoszenia do leczenia osób nadużywających alkoholu.

Oferujemy pomoc w leczeniu, udzielamy porad i informacji w zakresie leczenia odwykowego, również poprzez:

  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchomiu,
    ul. Jana III Sobieskiego 16,
    tel. 59 821 50 49, kierownik: Joanna Kułakowska
  • Grupa wsparcia dla osób uzależnionych "Al-Anon" w Tuchomiu, ul. Jana III Sobieskiego 18 (Gminny Ośrodek Kultury - spotkania w każdy piątek godz. 19.00)

zdjęcia