Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Olecko, Kolejowa 27 a