Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Kamień Pomorski, Wolińska 7