Komenda Powiatowa Policji

Zambrów, al. Wojska Polskiego 4 a