Kopalnia Tlenu

Wieliczka, Prezydenta RP Gabriela Narutowicza 2

Tlenoterapia w Komorze Hiperbarycznej 1.3ATA zapewnia poprawę zdolności fizycznej,jest wykorzystywana w rehabilitacji po operacyjnej wielu schorzeń.Komora jest jednym z najbardziej cenionych terapii które wspomaga leczenie chorób takich jak-zatrucie czadem,chorobę dekompresyjną, rozległe oparzenia,przebyty przeszczep skóry, trudno gojące się rany u osób z cukrzycą, martwicze zakażenie tkanek miękkich,nagły niedosłuch, ciężkie zakażenia skóry i mięśni i wiele innych.

zdjęcia

Kopalnia Tlenu , Wieliczka