Łukaszewicz Andrzej. Zamówienia publiczne, szkolenia, konsulting

Złotów, al. Mickiewicza 20c