Medyczna Szkoła Policealna

Szczecin, ul. Wawrzyniaka 8

Medyczna Szkoła Policealna powstała przy Wydziale Zamiejscowym w Szczecinie Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej.

Kształcimy personel medyczny w zakresie:

Technik masażysta