Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna S.O.S.

Olsztyn, Księcia Witolda 11a