Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Tarnów, ul. Mickiewicza 8
Rektor: prof. dr hab. Stanisław Komornicki Prorektor ds. Ogólnych:dr hab.Wacław Rapak, prof. PWSZ Prorektor ds. Studenckich: dr Józef Węglarz, doc. PWSZ Kanclerz: mgr Roman Żok Uczelnia powstała w 1998 roku a już w 2006 zdobyła tytuł najlepszej wyższej szkoły zawodowej w Polsce wg rankingu przeprowadzonego przez Rzeczpospolitą i Perspektywy. Oferta edukacyjna tarnowskiej PWSZ obejmuje 14 kierunków i 22 specjalności kształcenia natomiast programy edukacyjne dostosowane do potrzeb rynku pracy, nowoczesna i znakomicie wyposażona baza lokalowa, bezpłatna nauka na studiach stacjonarnych - to tylko niektóre z atutów tarnowskiej PWSZ. Wprowadzono możliwość kształcenia dwukierunkowego. Oznacza to, że studenci kształcący się np. na kierunku filologia polska (studia nauczycielskie) będą mieli możliwość uzyskania kwalifikacji w zakresie nauczania również języka obcego. Wysoki poziom kształcenia oraz równoważność programów studiów z programami realizowanymi w uczelniach akademickich w zak

zdjęcia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Tarnów
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Tarnów
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Tarnów
  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Tarnów
  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Tarnów
  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Tarnów