Polska Fundacja Ekonomii Społecznej

Kielce, al.IX wieków Kielc 6/17

Oferujemy przeprowadzenie audytów w zakresie dostępności: architektonicznej, cyfrowej i komunikacyjno-informacyjnej oraz szkolenia dla pracowników urzędów i instytucji, banków i instytucji finansowych, hoteli, placówek edukacyjnych, podmiotów sektora zdrowotnego, obiektów handlowych, usługowych i gastronomicznych, firm transportowych oraz innych podmiotów na temat obsługi klientów z różnymi niepełnosprawnościami.

podobne firmy