Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chełmie

Chełm, ul. Szpitalna 48

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chełmie znajduje się na obszarze województwa lubelskiego. Na co dzień jej działalność opiera się na edukacji społeczeństwa, dokonywaniu kontroli i badań laboratoryjnych. Jej celem jest zadbanie o to, by jakość tych prac była jak najwyższa.

Jest to jedna z trzydziestu sześciu stacji w województwie lubelskim.

Podlega pod Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Lublinie.

Do głównych zadań stacji należy pełnienie nadzoru nad warunkami:

  • higieny środowiska

  • higieny procesów nauczania i wychowania

  • higieniczno-sanitarnymi personelu medycznego, sprzętu oraz pomieszczeń, w których są udzielane świadczenia zdrowotne

Na stronie internetowej Stacji znajdziesz więcej informacji. Możesz także śledzić najnowsze komunikaty i ostrzeżenia.