Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Golubiu-Dobrzyniu

Golub-Dobrzyń, ul. dr. Jerzego Gerarda Koppa 1A

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Golubiu-Dobrzyniu znajduje się na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. W swoich działaniach skupia się na edukowaniu społeczeństwa, przeprowadzaniu czynności kontrolnych i badań laboratoryjnych. Za cel obrała sobie zadbanie o to, by jakość tych prac była jak najwyższa.

Jest to jedna z dwudziestu stacji w województwie kujawsko-pomorskim.

Podlega pod Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Bydgoszczy.

Do głównych zadań stacji należy pełnienie nadzoru nad warunkami:

  • higieny pracy w zakładach pracy

  • higieny wypoczynku i rekreacji

  • zdrowotnymi żywności, żywienia i produktów kosmetycznych

Najnowsze komunikaty i ostrzeżenia możesz znaleźć na stronie internetowej Stacji. Tam uzyskasz również więcej informacji.