Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jaworze

Jawor, ul. Piwna 1

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jaworze znajduje się na obszarze województwa dolnośląskiego. Na co dzień jej działalność opiera się na edukowaniu społeczeństwa, wykonywaniu czynności kontrolnych i badań laboratoryjnych. Jej celem jest zadbanie o to, by jakość tych prac była jak najwyższa.

Jest to jedna z dwudziestu siedmiu stacji w województwie dolnośląskim.

Podlega pod Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną we Wrocławiu.

Do codziennych zadań jednostki należy nadzór nad warunkami:

  • higieny środowiska

  • higieny wypoczynku i rekreacji

  • higieniczno-sanitarnymi personelu medycznego, sprzętu oraz pomieszczeń, w których są udzielane świadczenia zdrowotne

Na stronie internetowej Stacji znajdziesz więcej informacji. Możesz także śledzić najnowsze komunikaty i ostrzeżenia.