Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Mogilnie

Mogilno, ul. Kościuszki 4

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Mogilnie działa na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. Na co dzień jej działalność opiera się na edukowaniu społeczeństwa, przeprowadzaniu czynności kontrolnych i badań w laboratoriach. Za cel obrała sobie zadbanie o to, by jakość tych prac była jak najwyższa.

Jest to jedna z dwudziestu stacji w województwie kujawsko-pomorskim.

Podlega pod Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Bydgoszczy.

Do codziennych zadań jednostki należy nadzór nad warunkami:

  • higieny środowiska

  • higieny wypoczynku i rekreacji

  • higieniczno-sanitarnymi personelu medycznego, sprzętu oraz pomieszczeń, w których są udzielane świadczenia zdrowotne

Na stronie internetowej Stacji znajdziesz więcej informacji. Możesz także śledzić najnowsze komunikaty i ostrzeżenia.