Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rypinie

Rypin, ul. Warszawska 38A

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rypinie działa na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. Na co dzień jej działalność opiera się na edukowaniu społeczeństwa, wykonywaniu czynności kontrolnych i badań laboratoryjnych. Za swój cel postawiła zadbanie o najwyższą jakość tych prac.

Jest to jedna z dwudziestu stacji w województwie kujawsko-pomorskim.

Podlega pod Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Bydgoszczy.

Do głównych zadań stacji należy pełnienie nadzoru nad warunkami:

  • higieny pracy w zakładach pracy

  • higieny procesów nauczania i wychowania

  • higieniczno-sanitarnymi personelu medycznego, sprzętu oraz pomieszczeń, w których są udzielane świadczenia zdrowotne

Na stronie internetowej Stacji znajdziesz więcej informacji. Możesz także śledzić najnowsze komunikaty i ostrzeżenia.