Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sławnie

Sławno, ul. Stefanii Sempołowskiej 2A

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sławnie funkcjonuje na obszarze województwa zachodniopomorskiego. Na co dzień jej działalność opiera się na edukacji społeczeństwa, przeprowadzaniu inspekcji badań laboratoryjnych. Za cel obrała sobie zadbanie o to, by jakość tych prac była jak najwyższa.

Jest to jedna z dwudziestu trzech stacji w województwie zachodniopomorskim.

Podlega pod Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Szczecinie.

Do codziennych czynności, wykonywanych przez pracowników stacji należy nadzór nad warunkami:

  • higieny pracy w zakładach pracy

  • higieny procesów nauczania i wychowania

  • zdrowotnymi żywności, żywienia i produktów kosmetycznych

Możesz sprawdzić najnowsze komunikaty i ostrzeżenia na stronie internetowej Stacji. Tam znajdziesz więcej informacji.