Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wołowie

Wołów, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 36

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wołowie funkcjonuje na obszarze województwa dolnośląskiego. W swoich działaniach skupia się na edukacji społeczeństwa, przeprowadzaniu czynności kontrolnych i badań laboratoryjnych. Jej celem jest zadbanie o to, by jakość tych prac była jak najwyższa.

Jest to jedna z dwudziestu siedmiu stacji w województwie dolnośląskim.

Podlega pod Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną we Wrocławiu.

Do codziennych czynności, wykonywanych przez pracowników stacji należy nadzór nad warunkami:

  • higieny pracy w zakładach pracy

  • higieny procesów nauczania i wychowania

  • higieniczno-sanitarnymi personelu medycznego, sprzętu oraz pomieszczeń, w których są udzielane świadczenia zdrowotne

Na stronie internetowej Stacji znajdziesz więcej informacji. Możesz także śledzić najnowsze komunikaty i ostrzeżenia.