Promotor Zenon Łukowski

Oborniki, Łopatyńskiego 1

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Obornikach to organ administracji niezespolonej, który nadzoruje zdrowie publiczne.

Główne zadania Inspektoratu to:

  • zwalczanie chorób odzwierzęcych

  • badanie zwierząt przeznaczonych do uboju i produktów pochodzenia zwierzęcego

  • przeprowadzanie weterynaryjnej kontroli na przejściu granicznym

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Obornikach zajmuje się także ochroną przyrody poprzez nadzór nad utrzymywaniem zwierząt dzikich i obrotu nimi.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Inspektoratu.

podobne firmy