Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Frombork, Sanatoryjna 1