Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Parczew, Kościelna 124