Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Międzyrzec Podlaski, Warszawska 2 -4