Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Oława, Baczyńskiego 1