Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sokółka, Sikorskiego 40