Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Sandomierz, Schinzla 13