Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Nowa Dęba, Skłodowskiej-Curie 1 a