Samopomoc Chłopska Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu Sklep nr 9 Monopolowy

Opole Lubelskie, Lubelska 2