Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców Siedziba Zarządu

Czerwionka-Leszczyny, Piekarnicza 1