Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców Sklep Spożywczy nr 64

Zduńska Wola, Łaska 8