Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców Sklep Spożywczy

Skawina, Piłsudskiego 16