SPOŁEM Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Łomży

Łomża, ul. Nowogrodzka 151a