Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Ustroniu

Ustroń, 3 Maja 4