Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców

Gliwice, Matejki 3