Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Chorych Psychicznie

Łask, Kościuszki 14