Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. W. Łukasińskiego w Zamościu

Zamość, Peowiaków 30A