Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Radomsku sp. z o.o

Radomsko, Kosciuszki 12 a

Przedmiotem działania TBS-u jest:

  • budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu,
  • nabywanie budynków mieszkalnych,
  • prowadzenie remontów
  • wynajmowanie lokali użytkowych