Uniwersytet Trzeciego Wieku Akademii WSB

Dąbrowa Górnicza, Cieplaka 1c

W Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej od października 2008 r. działa Uniwersytet Trzeciego Wieku. Celem Uniwersytetu jest aktywizacja intelektualna i społeczna ludzi w tzw. „średnim wieku", zamieszkałych w Dąbrowie Górniczej oraz miastach sąsiedzkich. W wykładach uniwersyteckich uczestniczy grupa wspaniałych ludzi, którzy postanowili wyjść poza mury własnych mieszkań, by w gronie osób o podobnych zainteresowaniach miło spędzać czas.

Na popołudniowych wykładach, odbywających się w każdy wtorek, poruszane są tematy popularno-naukowe z takich dziedzin jak: muzyka, psychologia, socjologia, zielarstwo, historia, ekonomia, kulturoznawstwo, geografia, medycyna, turystyka, astronomia, kultura i sztuka. Wykłady prowadzą utytułowani wykładowcy oraz praktycy z dużym doświadczeniem, zainteresowani problemami ludzi trzeciego wieku.