Vermin - Kompleksowe Usługi Dezynfekcji, Dezynsekcji, Deratyzacji | Łódź

Łódź, Daleka 9

Vermin świadczy kompleksowe usługi deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji. Ponadto w firmie pracuje doświadczony biolog terenowy, przeprowadzający audyty określające aktywność szkodników w pomieszczeniach zakładów i bliskim otoczeniu jego budynków.

zdjęcia